Blogs


3 Lợi ích mang lại từ việc số hóa và phân tích dữ liệu với Digital CRM

3 Lợi ích mang lại từ việc số hóa và phân tích dữ liệu với Digital CRM

Cá nhân hóa thông tin của khách hàng ngày nay là thuật ngữ thật sự phổ biến trong CRM. Khách hàng đã mua hàng thì chưa chắc đã là khách ...

Vòng đời ứng dụng phần mềm ERP - quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Vòng đời ứng dụng phần mềm ERP - quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Khi thời gian trôi đi, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp dần thay đổi, phần mềm ERP không còn thích ứng, khi đó vòng đời ứng dung ERP sẽ ...

Giải pháp hoạch định chi phí trong ERP

Giải pháp hoạch định chi phí trong ERP

Vấn đề quản trị chi phí có mối liên hệ mật thiết với quản trị ngân sách và kế toán tổng hợp. Nó đóng vai trò là nguồn cung cấp ...


3 Kiểu dữ liệu cần thiết sử dụng CRM hiệu quả

3 Kiểu dữ liệu cần thiết sử dụng CRM hiệu quả

Khách hàng tương tác với các doanh nghiệp hằng ngày đã tạo ra những thông tin cực kỳ quan trọng và hữu ích cho việc tạo ra trải nghiệm khách ...

ERP Phù hợp với doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa

ERP Phù hợp với doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa

Ngày nay, với sự phát triển giữa các quốc gia, doanh nghiệp, ERP mô hình làm phẳng đã đưa các loại hình doanh nghiệp tiến tới gần nhau, dù là ...

3 Lựa chọn cho một CRM đơn giản phù hợp SME theo tiêu chí giá

3 Lựa chọn cho một CRM đơn giản phù hợp SME theo tiêu chí giá

Nếu được sử dụng đúng cách một CRM đơn giản cũng có thể phát huy được hiệu năng sử dụng. Doanh nghiệp có thể quản lý các thông tin tập ...


8 thông tin doanh nghiệp SME cần biết về ERP NEXT GENERATION

8 thông tin doanh nghiệp SME cần biết về ERP NEXT GENERATION

Các doanh nghiệp SME có tiềm năng trở thành các doanh nghiệp lớn. Phần mềm ERP có thể giúp SME tạo ra sự tăng trưởng sáng tạo. Bất kể ngành ...

Kết hợp Marketing Automation trong CRM

Kết hợp Marketing Automation trong CRM

Hệ thống CRM tích hợp Automation Marketing và Email Marketing cho phép gửi hàng loạt những nội dung tương thích vào các thời điểm phù hợp tới danh sách các ...

Ứng dụng phân hệ kế toán tài chính trong ERP

Ứng dụng phân hệ kế toán tài chính trong ERP

Tất cả những gì doanh nghiệp có thể thấy được khi ứng dụng các phân hệ kế toán tài chính trong ERP là bức tranh tổng thể bao gồm những ...


Kết hợp Email Marketing trong CRM

Kết hợp Email Marketing trong CRM

Email Marketing giúp doanh nghiệp nuôi dưỡng mối quan hệ với các đối tượng tiềm năng, sự hài lòng của khách hàng. Về cơ bản doanh nghiệp sẽ gửi đến ...

8 lợi ích của phân hệ kế toán tài chính trong ERP

8 lợi ích của phân hệ kế toán tài chính trong ERP

ERP cung cấp giải pháp thật sự mạnh mẽ để quản lý nhóm kế toán tài chính, tạo nền tảng để tích hợp bán hàng, mua hàng, tồn kho, giá ...

CRM đang thay đổi theo môi trường kinh doanh

CRM đang thay đổi theo môi trường kinh doanh

Công nghệ ngày nay đã phát triển vượt bậc, các ngôn ngữ lập trình ngày càng đa dạng, phần cứng không còn là vấn đề đối với các hệ thống ...